Volwassenen Duurzaamheidsscan

Ook volwassenen kunnen nu zelf bekijken hoe duurzaam hun eigen gedrag is. De scan blijkt een prima middel te zijn om je meer bewust te maken van het effect van alles wat je doet op het gebied van duurzaamheid.

Niet zelden voelen jongeren zich min of meer achtergesteld, niet erg serieus genomen. Nu gold dat echter voor volwassenen, getuige de opmerkingen die we kregen: ‘Waarom hebben de jongeren wel een eigen duurzaamheidsscan en wij niet?’ Ons antwoord was kort: ‘Die heeft u nóg niet. Uw scan komt er zo aan.’ Die scan  staat nu online. Aan de hand van slechts dertig vragen krijgt u een goed inzicht in de duurzaamheid van uw eigen gedrag. Laat u hierdoor inspireren om nog duurzamer te worden. U kunt de scan ook gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over duurzaamheid: ‘Wat kunnen wij zelf doen? Wat kan ik doen?’ Gewoon dóen dus.

Interessant is om te horen dat menigeen voordat zij/hij aan de scan begint nogal eens zegt: ‘O, maar dat weet ik allemaal heus wel.’ En na toch de scan te hebben ingevuld constateert: ‘Het invullen van de vragen heeft me toch weer met mijn neus op de feiten gedrukt. Het heeft me opnieuw bewust gemaakt wat ik nog meer kan doen om zelf duurzamer te worden.’ Een bemoedigende constatering.

Doe de scan!