Verbeteringen GDI-2017

We hebben een verbeterde versie van de GDI-2017 op de website geplaatst, met herziene data voor de indicator Vervoerswijze. Dit was nodig omdat we na de publicatie van de GDI-2017 ontdekten dat er bij het bewerken van de data door ons een technische fout is gemaakt. Degenen die sinds het publiceren van de GDI-2017 op 13 september werkbladen hebben aangevraagd krijgen een verbeterde versie hiervan toegezonden, indien de verbeteringen gevolgen hebben voor de betreffende gemeente.