Nieuws

Continuïteit voor Duizend Duurzame Daden?

Wat is het meest van toepassing: ‘We zullen doorgaan’ (Ramses Shaffy), ‘Uithuilen en opnieuw beginnen’ (Wim Kan) of ‘Het is mooi geweest’ (Boudewijn de Groot)?

De afgelopen tijd hebben we gesprekken gevoerd met meerdere organisaties over de mogelijkheden om zorg te dragen voor de continuïteit van ons werk. Er blijkt iedere keer weer veel enthousiasme en waardering te zijn voor wat wij tot nu toe hebben gedaan (www.duizendduurzamedaden.nl). De behoefte aan objectieve, uitnodigende en stimulerende informatie om de duurzaamheid op lokaal niveau te vergroten, blijft groeien.

Toch zijn we er nog niet in geslaagd om een partner te vinden die ons werk wil voortzetten. Steeds blijkt dat een potentiële partner onvoldoende mogelijkheden ziet voor een ‘verdienmodel’. Als vrijwilligersorganisatie was dat niet onze directe zorg, ook al werden de kosten van jaar tot jaar hoger.

Nu zich geen verdere mogelijkheden lijken voor te doen om ons werk aan een andere organisatie over te dragen, hebben we de knoop doorgehakt en besloten om ons werk af te gaan bouwen. We zullen dat geleidelijk aan doen. Vooralsnog zult u daar niets van merken. De websites blijven online en u kunt ons nog steeds benaderen met vragen om informatie of advies.

Een uitnodiging aan u allemaal
Wij gaan op termijn dus stoppen met onze werkzaamheden. Dat betreuren wij ten zeerste, want het is uitermate inspirerend en uitdagend werk. Nog meer dan anders staan we daarom open voor mensen dan wel organisaties die ons werk willen en kunnen voortzetten. Daarbij zijn er vele mogelijkheden: een groep bevlogen vrijwilligers die deze uitdaging wil oppakken, een duurzaamheidsplatform, een coöperatie die zich (ook) op dit terrein wil begeven of een jongerenorganisatie, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen, als u belangstelling heeft om hier aan mee te werken of aanknopingspunten ziet voor continuïteit. We vertellen u graag meer over de inhoud van ons werk.

Volwassenen Duurzaamheidsscan

Ook volwassenen kunnen nu zelf bekijken hoe duurzaam hun eigen gedrag is. De scan blijkt een prima middel te zijn om je meer bewust te maken van het effect van alles wat je doet op het gebied van duurzaamheid.

Niet zelden voelen jongeren zich min of meer achtergesteld, niet erg serieus genomen. Nu gold dat echter voor volwassenen, getuige de opmerkingen die we kregen: ‘Waarom hebben de jongeren wel een eigen duurzaamheidsscan en wij niet?’ Ons antwoord was kort: ‘Die heeft u nóg niet. Uw scan komt er zo aan.’ Die scan  staat nu online. Aan de hand van slechts dertig vragen krijgt u een goed inzicht in de duurzaamheid van uw eigen gedrag. Laat u hierdoor inspireren om nog duurzamer te worden. U kunt de scan ook gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over duurzaamheid: ‘Wat kunnen wij zelf doen? Wat kan ik doen?’ Gewoon dóen dus.

Interessant is om te horen dat menigeen voordat zij/hij aan de scan begint nogal eens zegt: ‘O, maar dat weet ik allemaal heus wel.’ En na toch de scan te hebben ingevuld constateert: ‘Het invullen van de vragen heeft me toch weer met mijn neus op de feiten gedrukt. Het heeft me opnieuw bewust gemaakt wat ik nog meer kan doen om zelf duurzamer te worden.’ Een bemoedigende constatering.

Doe de scan!

Website vernieuwd!

Het heeft even geduurd, maar nu staat de vernieuwde website van de GDI online, beschikbaar voor iedereen die zich wil inzetten voor een duurzame samenleving, dichtbij en ver weg.

Nog gebruiksvriendelijker en overzichtelijker, naar wij hopen en verwachten. Met nog meer handige informatie, geheel kosteloos, zoals u van ons gewend bent. Enkele bijzonderheden:

  • Op veler verzoek is het vertrouwde spinnenweb weer terug op de homepage, waarmee u in een oogopslag kunt zien hoe duurzaam uw eigen gemeente is.
  • We hebben voor elke gemeente de transitie naar een duurzame woon-en leefomgeving in beeld gebracht. De vier transitie grafieken laten zien hoe duurzaam een gemeente nu is, in relatie tot de mate van vooruitgang (of soms ook wel achteruitgang) in de periode 2008-2016.
  • De werkbladen zijn uitgebreid met de transitiegrafieken en vereenvoudigd door het weglaten van de 24 grafieken per indicator.
  • Alle data vindt u op de website, direct beschikbaar voor iedereen.

Als waardering voor hun ‘pionierswerk’ zullen we 25 mensen die begin 2014 als eersten de werkbladen hebben aangevraagd, nu ongevraagd de nieuwe bladen sturen. Na de eerste 25 volgden tot nu toe ruim 1500 ‘bestellingen’.

Verder kunnen we u nu al verklappen dat er in de eerstvolgende update van de GDI verdere verbeteringen zullen worden aangebracht: er komen meer data over burgerparticipatie beschikbaar, de berekeningen van enkele indicatoren zullen worden geëvalueerd en zo mogelijk worden verbeterd, we hopen meer aandacht te kunnen besteden aan onderlinge correlaties tussen indicatoren, aan lange termijn ontwikkelingen en wie weet wat nog meer.

We zijn benieuwd naar uw reacties.