Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten uit de GDI-2016

29-10-2016
door Bertien van de Kerk

De nieuwe data van de GDI-2016 bieden veel aanknopingspunten om versneld maatregelen te treffen.

Op weg naar een duurzame woon- en leefomgeving.

De nieuwe data van de GDI-2016 geven een helder beeld hoe ver elke gemeente is op weg naar duurzaamheid. Er zijn nog geen gemeenten met een score die hoog genoeg is om zich met recht een Duurzame Gemeente te mogen noemen. In veel gemeenten en op vele fronten wordt er wel hard, vaak heel hard, gewerkt aan de ontwikkeling naar duurzaamheid. En met succes. Gemeenten worden in het algemeen duurzamer, vooral op het gebied van Milieu en Energie en ook op het terrein van Mens en Maatschappij. De forse terugval binnen de dimensie Economie, die nu verreweg de laagste score van de drie dimensies heeft, is de belangrijkste oorzaak dat er niet meer vooruitgang is geboekt.

Van de 390 gemeenten die Nederland op dit moment telt, hebben er in 2016 vrijwel even veel een hogere als een lagere score voor de GDI vergeleken met 2008. Wellicht is het juister om te concluderen dat gemeenten, ondanks de terugval op het terrein van economie, kans hebben gezien om – gemiddeld genomen – een achteruitgang in duurzaamheid te voorkomen. Inwoners, bedrijven en een veelheid aan organisaties zetten zich in sterk toenemende mate in voor de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Dat geeft hoop. Duurzaamheid begint immers bij mensen.

Lees de volledige samenvatting