Veranderingen

GDI-2017 – wat is er gewijzigd ten opzichte van de vorige editie?

Algemeen: wijzigingen in de inhoud van een indicator en van een berekeningsformule zijn ook doorgevoerd in de data van de voorgaande jaren. De data van de verschillende jaren zijn dus vergelijkbaar.

Data: in het algemeen komen data sneller beschikbaar uit de geraadpleegde openbare bronnen. Dat is heel nuttig, want data moeten zo actueel mogelijk zijn. Desondanks hebben we voor verschillende indicatoren nog slechts data van zegge en schrijve één jaar (Gezondheid, Sport, Water, Natuur). Naar verwachting komen eind dit jaar (Gezondheid, Sport, Natuur) resp. volgende jaar (Water) nieuwe data beschikbaar. We zullen die op onze website presenteren.

Data: voor menige indicator geldt dat er in de originele brongegevens ook data in voorgaande jaren gewijzigd zijn. We hebben deze wijzigingen in onze informatie doorgevoerd.De gepresenteerde data zijn onderling dus voor alle jaren onderling vergelijkbaar.

Werkloosheid: De indicator Werkloosheid geeft de werkloosheid weer in % van de beroepsbevolking. Anders dan in voorgaande edities hebben we nu gekozen voor de leeftijdsklasse 15-75 jaar, omdat dit cijfer voor velen herkenbaarder blijkt te zijn.Dat betekent wel dat er een overlap met Jeugdwerkloosheid (15-25 jaar) is. De formule om de scores te berekenen is aangepast.

Werkgelegenheid: we hanteren hiervoor nu de verandering in het aantal jaren t.o.v. het voorgaande jaar.

Categorieën: de informatie is uitgebreid met de data van de negen categorieën die in het Raamwerk van de GDI staan. Ga hiervoor naar Data 2008-2017