Berekeningswijze

Vanuit de verzamelde basisgegevens zijn de waarden voor elk van de 24 indicatoren berekend, op een schaal van 0 tot 10. Daartoe zijn berekeningsformules opgesteld die zo eenvoudig mogelijk zijn. Indien mogelijk is hierbij rekening gehouden met het te bereiken doel van de indicator. In veel andere gevallen zijn het vooral lineaire minimum/maximum formules. Waar nodig is de formule verbijzonderd, gelet op de specifieke kenmerken van de indicator.

Uit de waarden voor elk van de 24 indicatoren zijn de waarden voor de 3 dimensies en de overall index GDI berekend, waarbij de volgende berekeningsmethode is gebruikt voor de aggregaties:

  • dimensie: rekenkundig gemiddelde van de betreffende indicator waarden
  • overall index: rekenkundig gemiddelde van alle indicator waarden.
1 Minima F(X) = -0,6944*X + 10 voor X=14
voor X>14 F(X)=0
2 Onderwijs F(X) = -1,6393*X + 10
3 Sociale Zekerheid F(X) = -0,0833*X + 15 voor X<60 F(X)=10
voor X>180 F(X)=0
4 Gender gelijkheid F(X) = 0,2*X-10
5 Gezondheid F(X1)=-0,5495*X1+12,198 volwassenen
F(X2)=-0,9091*X2+18,545 jongeren
F(X)= (F(X1) + F(X2))/2 totaal
6 Sport F(X)=0,3407*X-17,937
7 Burgerparticipatie F(X)=X*10
8 Veiligheid F(X)=-0,0804*X+10 voor X>120 F(X)=0
9 Water F(X)=X
10 Lucht F(X1)= -0,3448*X1 + 13,214 NO2
F(X2)=-0,5618*X2 + 20 PM10
F(X)= (F(X1) + F(X2))/2 voor X>10 F(X)=10 totaal
11 Natuur F(X)=X*10
12 Huishoudelijk afval F(X)=-0,0133*X+13,333 voor X<250 F(X)=10
voor X>1000 F(X)=0
13 Afvalscheiding F(X)=X/10
14 Energiegebruik woningen F(X)=-0,0007*X+14,085
15 Energiebesparing woningen F(X)=40*X+4 voor X>0,15 F(X)=10 voor X<-0,1 F(X)=0
16 CO2 uitstoot woningen F(X) = 0,5*X2-4,5*X + 10 voor X>4 F(X)=0
17 Hernieuwbare energie F(X) = 0,0025*X voor X>4000 F(X)=10
18 Vervoerswijze F(X)=0,2381*X-5,9524 voor X>67 F(X)=10
19 CO2 uitstoot wegverkeer F(X) = 0,5*X2-4,5*X + 10 voor X>4 F(X)=0
20 Werkloosheid F(X)=0,0833*X2-2,25*X+14,167 voor X<2 F(X)=10
X>10 F(X)=0
21 Jeugdwerkloosheid F(X)=0,076*X2-1,9882*X+12,824 voor X>10 F(X)=0
22 Werkgelegenheid F(X)=X2+50*X+6 voor X>0,1 F(X)=0
voor X<-0,1 F(X)=0
23 Solvabiliteit F(X) = -0,1769*X2 + 2,6607*X + 0,6811 voor X>5 F(X)=10
voor X<0 F(X)=0
24 Woonlasten F(X) = (1,5-X)/0,75*10 voor X<0,75 F(X)=10
voor X>1,5 F(X)=0