Data 2008-2017

Alle voor de GDI gebruikte data kan je op deze website downloaden voor de periode 2008-2017:

  • De basisgegevens van elke indicator
  • De uit de basisgegevens berekende scores bevatten naast de scores voor de 24 indicatoren, de 3 dimensies en de overall score van de GDI, nu ook de scores van de 9 categorieën.

De scores voor de jaren 2008-2017 kan je ook bekijken op interactieve kaartjes.