Data 2008-2016

Alle voor de GDI gebruikte data kunt u op deze website downloaden voor de periode 2008-2016:

  • De basisgegevens van elke indicator
  • De uit de basisgegevens berekende scores voor de 24 indicatoren, de 3 dimensies en de overall score van de GDI.