Continuïteit voor Duizend Duurzame Daden?

Wat is het meest van toepassing: ‘We zullen doorgaan’ (Ramses Shaffy), ‘Uithuilen en opnieuw beginnen’ (Wim Kan) of ‘Het is mooi geweest’ (Boudewijn de Groot)?

De afgelopen tijd hebben we gesprekken gevoerd met meerdere organisaties over de mogelijkheden om zorg te dragen voor de continuïteit van ons werk. Er blijkt iedere keer weer veel enthousiasme en waardering te zijn voor wat wij tot nu toe hebben gedaan (www.duizendduurzamedaden.nl). De behoefte aan objectieve, uitnodigende en stimulerende informatie om de duurzaamheid op lokaal niveau te vergroten, blijft groeien.

Toch zijn we er nog niet in geslaagd om een partner te vinden die ons werk wil voortzetten. Steeds blijkt dat een potentiële partner onvoldoende mogelijkheden ziet voor een ‘verdienmodel’. Als vrijwilligersorganisatie was dat niet onze directe zorg, ook al werden de kosten van jaar tot jaar hoger.

Nu zich geen verdere mogelijkheden lijken voor te doen om ons werk aan een andere organisatie over te dragen, hebben we de knoop doorgehakt en besloten om ons werk af te gaan bouwen. We zullen dat geleidelijk aan doen. Vooralsnog zult u daar niets van merken. De websites blijven online en u kunt ons nog steeds benaderen met vragen om informatie of advies.

Een uitnodiging aan u allemaal
Wij gaan op termijn dus stoppen met onze werkzaamheden. Dat betreuren wij ten zeerste, want het is uitermate inspirerend en uitdagend werk. Nog meer dan anders staan we daarom open voor mensen dan wel organisaties die ons werk willen en kunnen voortzetten. Daarbij zijn er vele mogelijkheden: een groep bevlogen vrijwilligers die deze uitdaging wil oppakken, een duurzaamheidsplatform, een coöperatie die zich (ook) op dit terrein wil begeven of een jongerenorganisatie, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen, als u belangstelling heeft om hier aan mee te werken of aanknopingspunten ziet voor continuïteit. We vertellen u graag meer over de inhoud van ons werk.