Werkbladen

De werkbladen bieden iedere belangstellende praktische informatie die helpt om met elkaar te werken aan een duurzame leef- en woonomgeving.

Ze geven veel handige data, die je rustig kan bekijken en met anderen bespreken:‘Hoe staat het met de duurzaamheid in onze gemeente? Waar gaan we vooruit, waar blijven we juist achter, waar liggen de (beste) mogelijkheden om de duurzaamheid te verbeteren? Wat kunnen we van anderen leren?’

Zo kan je – samen – bepalen op welke activiteiten je je het best kunt en wilt richten, op weg naar een duurzame samenleving.

En wie daar al volop mee bezig is, kan uit de werkbladen inspiratie opdoen om met elkaar nog meer te doen, om ook andere dingen te doen of juist anderen te stimuleren om aan de slag te gaan, iedereen op de manier die het beste bij hem of haar past.

Vraag hier, kosteloos, de werkbladen voor je gemeente aan:

Aanvraag werkbladen

Van welke gemeente wil je de werkbladen ontvangen?


Op dit e-mailadres ontvang je een link om de werkbladen te downloaden.