Nieuws

Het zijn nogal hectische maanden voor ons geweest – en dat zijn het nog steeds, als gevolg van ons werk aan de update GDI-2017 en niet minder door het verder zoeken naar continuïteit voor ons werk. Binnenkort komt er duidelijkheid omtrent dit laatste. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we dan berichten dat er een definitief besluit is dat een andere organisatie al onze werkzaamheden gaat voortzetten. We zijn uitermate hoopvol.